ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็ปไซต์

1. เว็ปไซต์

เว็ปไซต์นี้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ไอเดีย แมทเทอ จำกัด และผลิตภัณฑ์ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทฯ ทั้งหมด

2. การปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็ปไซต์นี้ เช่น ข้อความ รูปภาพ หรือเสียง อยู่ภายใต้การคุ้มครองลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ แจกจ่าย ทำสำเนา ทำขึ้นใหม่ แก้ไข ทำให้บิดเบือน โดยมิได้รับอนุญาตเป็น
ลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ไอเดีย แมทเทอ จำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การบังคับใช้กฎหมายต่อการละเมิดใดๆ ในสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการดำเนินการฟ้องร้อง
ทางคดีอาญาต่อไป การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า กฎหมายการเผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือระเบียบข้อบังคับ
เรื่องการสื่อสารมวลชนใด ๆ


กลับสู่
ด้านบน

จัดส่งฟรี EMS!

เมื่อสั่งซื้อขั้นต่ำ 490 บาท ผ่านทาง website นี้