เรียล แบริเออร์คือใคร

logo-real-barrier

ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว
โดยคิดค้นเทคโนโลยี MLE (Multi-Lamellar-Emulsion)
อันเป็นลิขสินทธิ์เฉพาะของ Real Barrier ที่ทำงานเสมือน
เป็น Skin Lipid แทรกซึมเข้าชั้นผิว

ผู้คิดค้นผลิตภัณฑ์ เพื่อเสริมสร้างเกราะป้องกันผิว โดยคิดค้นเทคโนโลยี MLE (Multi-Lamellar-Emulsion) อันเป็นลิขสินทธิ์เฉพาะของ Real Barrier ที่ทำงานเสมือนเป็น Skin Lipid แทรกซึมเข้าชั้นผิว

บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เรียล แบริเออร์ โดยดร.เรมอนด์ ปาร์ค ผู้ก่อตั้งบริษัทฯ ทำการวิจัยจนได้ค้นพบเทคโนโลยี MLE (Multi-Lamellar-Emulsion) ซึ่งเป็นการเลียนแบบสารในเกราะปกป้องผิว โดยมีแรงผลักดันจากลูกชายคนโต และคนเล็กของดร.ปาร์ค ที่เป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง (Atopic Dermatitis) เป็นอาการของผิวหนังอักเสบเรื้อรังจากปฏิกิริยาภูมิแพ้ ทำให้ผิวแห้ง แดง มีผื่นตามบริเวณต่าง ๆ และมีอาการคันอย่างต่อเนื่อง
ดร.ปาร์ค ได้ทำการวิจัยและทดสอบกับลูกทั้งสอง หนึ่งสัปดาห์ผ่านไป เขาพบว่า อาการผิวอักเสบค่อยดีขึ้น จนเด็กๆ ได้กลับมามีสุขภาพผิวที่ดีในที่สุด
เขายังคงวิจัยอย่างต่อเนื่องนานถึง 3 ปี จนมั่นใจว่า เทคโนโลยีนี้ สามารถซ่อมและสร้างเกราะปกป้องผิว สามารถใช้ได้แม้กับผิวที่บอบบาง โดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง และได้จดลิขสิทธิ์เทคโนโลยีนี้ นำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ เรียลแบริเออร์ทุกชิ้น
You are the skin barrier beauty.

ตะกร้าสินค้า
There are no products in the cart!
ปิด