รายการสั่งซื้อ  

ไม่มีรายการสั่งซื้อ

ค่าจัดส่ง บาท 0.00
รวม บาท 0.00

รายการสั่งซื้อ ชำระเงิน

ประกาศรับสมัครงาน (ณ วันที่ 8/1/2556)บริษัท ไอเดีย แมทเทอ จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและความงาม แบรนด์ดังจากต่างประเทศ  ช่องทางการจัดจำหน่ายของเรา คือ Watsons, 7-11 และ ห้างสรรพสินค้าอื่นๆ
บริษัทจดทะเบียนและก่อตั้งเมื่อ 3 มีนาคม 2547 งานดำเนินงานที่ผ่านมาประสพความสำเร็จและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง เรามีความยินดีที่จะเรียนเชิญผู้สนใจ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่เราได้แจกแจงไว้ต่อไปนี้ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทในก้าวต่อๆไป

ตำแหน่งงาน "พนักงานประจำ" ที่ประกาศ: 9 ตำแหน่ง

1) Finance and accounting - รับพนักงาน 1 ท่าน
    ลักษณะงาน
    - ดูแลรับผิดชอบงานด้าน บัญชี/การเงิน ของบริษัท
    - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องธุรกรรมการเงินการบัญชีของบริษัท
    - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - ชาย หญิง อายุตั้ง 25 ปีขึ้นไป
    - จบปริญญาตรี ด้าน Accounting/Finance  GPA ตั้งแต่ 3.00 ขี้นไป
    - มีประสบการณ์การทำงานตรงด้านบัญชี/การเงิน ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
    - มีประสบการณ์การดูแลงานด้านการเงินการบัญชีในบริษัท Multi-national จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ การใช้คอมพิวเตอร์ อย่างชำนาญ

2) Marketing executive  - รับพนักงาน 2 ท่าน
    ลักษณะงาน    
    - ดูแลรับผิดชอบงานด้าน การตลาด Consumer Product งานส่งเสริมการขาย การสำรวจตลาด
      และงานด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์
    - ประสานงานกับ ผู้ผลิต/เจ้าของแบรนด์จากต่างประเทศ
    - ติดต่อ ประสานงาน และ ควบคุมงาน กันบุคคลที่เกี่ยวข้อง
    - มีการเดินทางใน กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ ตามสมควรและที่ได้รับมอบหมาย
    - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - จบปริญาตรีด้าน Marketing GPA ตั้งแต่ 3.00 (University ต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
    - มีประสบการณืตรงด้านการตลาด Consumer Product ถ้าเป็นแบรนด์จากต่างประเทศจะพิจารณาเป็นพิเศษ
      พิจารณาอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
    - ในกรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์เราจะพิจารณาจาก GPA และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
    - ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ (พูด อ่าน เขียน) มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
    - ผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Skin care, Color Cosmetics และ beauty accessories จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนมากกว่าที่เดิมเป็นพิเศษ

3) Client service - รับพนักงาน 2 ท่าน
    ลักษณะงาน
    - รับผิดขอบงานดูแล ลูกค้าที่โทรมาติดต่อขอคำแนะนำ
    - รับผิดชอบดูแลงานด้าน Web site, Fan page, Social Network และ Internet Sales
    - เป็น Spoke person หรือ พิธีกร เมื่อบริษัทจัดงานประชาสัมพันธ์หรือแถลงข่าวสื่อมวลชล
    คุณสมบัติ
    - หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - จบการศึกษาขึ้นต่ำปริญาตรี
    - บุคคลิกดีโดยเฉพาะบุคคลิกด้านการพูด ติดต่อสื่อสาร
    - มีประสบการณ์งานด้าน พนักงานต้อนรับ / Call center / หรือ Customer Service เท่านั้น ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
    - มีวาทะศิลปและทักษะการใช้ภาษาเป็นอย่างดี มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์อย่างชำนาญ

4) Sales executive (Department stores/Traditional trade)  - รับพนักงาน 2 ท่าน
    ลักษณะงาน
    - ปฏิบัติแผนงานขายตามที่ผู้บังคับบัญชาในสายงานกำหนด กำหนดยุทธศาสตร์ด้านการขาย
    - ประสานงานกับห้างสรรพสินค้า และ ช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อการบรรลุเป้าหมายการขาย
    - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
    - เป็นงานที่มีแผนงานการเดินทาง สำรวจตลาดที่แน่นอนชัดเจน ควบคุมได้ การเดินทางดังกล่าว
      อาจจะมีทั้งในกรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
    - เป็นตำแหน่งงานที่จะมีการอบรมและ support จาก ผู้ผลิตในต่างประเทศ ดังนั้น ต้องสามารถ
      เดินทางต่างประเทศได้ตามสมควร ตามวาระ ที่ผู้บริหารกำหนด
    คุณสมบัติ
    - ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - จบการศึกษาปริญญาตรี
    - มีประสบการณ์ตรงด้านการขายกับ ห้างสรรพสินค้า Department Store, Hyper-market หรือ traditional trade ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
    - รับพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่มีประสบการด้าน Consumer product แต่ถ้ามีประสบการณ์ด้าน
      สินค้า Skin care, Color Cosmetics, ฝ่ายจัดซื้อห้างสรรพสินค้า จะพิจารณาอัตราเงินเดือน
      และ Commission เต็มพิกัด
    - มีทักษะด้านภาษาอังกฤษพอใช้ (พูด อ่าน เขียน) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนา

5) พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า (PC)  - รับพนักงานจำนวนมาก
    ลักษณะงาน
    - ดูแลแผนงานขาย เป้ายอดขาย การจัดวางสินค้า เชียร์ขายสินค้า ณ ห้างสรรพสินค้าที่ตนได้รับมอบหมาย
    - พนักงาน PC ประจำห้างจะต้องทำงานร่วมกับผู้จัดการสาขา กฏระเบียบห้าง อย่างเคร่งครัด
    - อาจมีการปรับเปลี่ยนสาขา ที่จะได้รับมอบหมาย ตามแผนงานของผู้บังคับบัญชาในสายงาน
   คุณสมบัติ
    - หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - จบการศึกษา ม.6 ปวช หรือ ปวส ขึ้นไป
    - บุคคลิกดี เน้นผู้มีสุขภาพผิวหน้าดี แต่งหน้าเก่ง
    - มีประสบการณ์ในการทำงานตรงในสายงาน ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
    - รับพิจารณาผู้มีประสบการณ์ในสินค้า skin care และ color cosmetics เท่านั้น
   หมายเหตุ
   ตำแหน่งนี้ ถือเป็นพนักงานประจำ มีสวัสดิการครบตามการจัดสรรของบริษัท รวมทั้งเป็นตำแหน่งงาน
   ที่ได้รับการสนับสนุน Commission และ สวัสดิการอื่นๆ อย่างเต็มพิกัด
   ตำแหน่งนี้สามารถโทรเพื่อนัดเข้ารับสัมภาษณ์ได้ที่ 02-9439260 begin_of_the_skype_highlighting 02-9439260 FREE end_of_the_skype_highlighting กด 0 แจ้งความประสงค์การสมัคร
   Operator จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วแจ้งกลับวันนัดสัมภาษณ์
  
6) พนักงานส่วนงานจัดเตรียมสินค้าและจัดส่ง (Merchandising)  - รับพนักงานจำนวนมาก
    ลักษณะงาน
    - จัดเตรียมสินค้าเพื่อส่งห้างสรรพสินค้า ติดฉลาก ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
    - ประสานงานจัดส่ง หน่วยกระจายสินค้าของห้าง (Distribution Center)
    - ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - วุฒิการศึกษา ม.6  ปวช  ปวส
    - มีประสบการณ์ในการทำด้าน Logistics / พนักงาน QC / พนักงานในสายการผลิตสินค้า
      ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
    - มีความสามารถในการ อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ จะพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นพิเศษ

7) พนักงานขับรถ - รับพนักงาน 1 ท่าน
    ลักษณะงาน
    - ขับรถรับส่งผู้บริหารและพนักงาน รวมถึงช่วยธุรกรรมของบริษัท ตามที่ผู้บริหารมอบหมายให้
    - ดูแลรับผิดชอบ รถยนต์ ของบริษัท
    - ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป
    - มีอายุงานและประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป
    - มีความรู้ความชำนาญในเส้นทาง กรุงเทพฯ และ ต่างจังหวัด
    - มีความสามารถในการใช้ GPS หรือ ระบบนำทางจะพิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นพิเศษ
    - มีประสบการณ์ในการขับรถให้ผู้บริหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
    ตำแหน่งนี้สามารถโทรเพื่อนัดเข้ารับสัมภาษณ์ได้ที่ 02-9439260 กด 0 แจ้งความประสงค์การสมัคร
    Operator จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วแจ้งกลับวันนัดสัมภาษณ์

8) แม่บ้าน  - รับพนักงาน 2 ท่าน
    ลักษณะงาน
    - ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อย อาคารสำนักงาน และ งานด้านธุรการอื่นๆของบริษัท
    - ทำงาน จันทร์ ถึง เสาร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - มีประสบการณ์ในงานดูแลความสะอาดและธุรการในบริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ มาก่อนจะได้รับการ
      พิจารณาอัตราเงินเดือนเป็นพิเศษ
    ตำแหน่งนี้สามารถโทรเพื่อนัดเข้ารับสัมภาษณ์ได้ที่ 02-9439260 กด 0 แจ้งความประสงค์การสมัคร
    Operator จะสอบถามข้อมูลเบื้องต้น แล้วแจ้งกลับวันนัดสัมภาษณ์

9) International Marketing executive  - รับพนักงาน 2 ท่าน
    ลักษณะงาน     
    - ดูแลรับผิดชอบงานด้าน ติดต่อธุรกิจและธุรกรรมการค้าต่างประเทศ
    - ประสานงานด้าน import/export ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
    - มีการเดินทางใน กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ ต่างประเทศ ตามสมควรและที่ได้รับมอบหมาย
    - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.
    คุณสมบัติ
    - ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป
    - จบปริญาตรีด้าน Marketing/International Marketing/ Korean, Chinese or Japanese art GPA 3.00 ขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
    - มีประสบการณืตรงด้าน Trading company, import/export
      พิจารณาอายูงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
    - ในกรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์เราจะพิจารณาจาก GPA และ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
      ทักษะภาษา เกาหลี ญี่ปุ่น จีน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
    - โดยพื้นฐาน ต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างชำนาญ (พูด อ่าน เขียน) มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
    - ผู้มีประสบการณ์ตรงด้าน Skin care, Color Cosmetics และ beauty accessories จะได้รับพิจารณาอัตราเงินเดือนมากกว่าที่เดิมเป็นพิเศษ 


หลักเกณฑ์การพิจารณาของ ไอเดีย แมทเทอ
- คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ทักษะและความสามารถพิเศษ
- เงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ อื่นๆ
หมายเหตุ สำหรับผู้มีคุณสมบัติตรง บริษัทมีนโยบายสนับสนุนทั้งอัตราเงินเดือน และ สวัสดิการพิเศษอื่นๆ "อย่างเต็มที่"

สวัสดิการพิเศษที่พนักงาน ไอเดีย แมทเทอ จะได้รับ
- ประกันสังคม เบี้ยขยัน วันหยุดประจำปี วันหยุดพักร้อน Bonus และ การปรับเงินเดือน
  ตามผลการประเมินการทำงานประจำปี
- การอบรมในต่างประเทศ (เฉพาะพนักงาน การตลาด และ การขาย) โดยผู้บังคับบัญชาในสายงานจะ
  พิจารณาตามผลการทำงาน และ วาระต่างๆที่ Business Partner ในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณา
- การประกันสุขภาพโดยบริษัทประกันสุขภาพชั้นนำ
- แต่ละตำแหน่งจะมีสวัสดิการอื่นๆอีก โดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อผ่านการสัมภาษณ์

สิ่งที่บริษัทฯ เน้นเป็นพิเศษ สำหรับการเป็นพนักงานของเรา
- ความรับผิดชอบต่อ เวลา กฏระเบียบ และ คำสั่งของผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
- การปฏิบัติงานเป็นทีม สามารถปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรมองกร และ
  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทั้งกับเพื่อนพนักงาน และ บุคคลผู้เกี่ยวข้องกับบริษัท
- ผลงาน ที่บ่งบอกถึง การบรรลุเป้าหมายงาน ความขยัน อุตสาหะ การพัฒนาในทักษะและประสบการณ์

ปิดรับพิจารณาการส่งรายละเอียดสมัครงาน ภายในวันที่ : 31 มค. 2555

วิธีสมัครงาน
1) แนบไฟล์ Resume หรือ เอกสารระบุ ประวัติผู้สมัคร พร้อมภาพถ่าย ประวัติการทำงาน และ รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
2) Email ไฟล์ดังกล่าวมาที่ apiratht@ideamatter.co.th (Email ของคุณ อภิรัฐ ไทเศรษฐวัฒน์กุล  ประธานกรรมการ) ใน Email ให้ระบุ การแนะนำตัวผู้สมัคร เพื่อให้ผู้บริหารได้รู้จักท่านก่อนนัดสัมภาษณ์

กระบวนการการสัมภาษณ์
- ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจาก Email จะนัดสัมภาษณ์ครั้งแรกผ่านออนไลน์ก่อน
- ผู้สมัครที่ผ่าน การสัมภาษณ์ออนไลน์ จะเข้ารับการสัมภาษณ์ที่ สำนักงานใหญ๋ อีกครั้งนึง
- บริษัทจะแจ้งผลสัมภาษณ์รอบ 2 ผ่านภายใน 2 วันทำการ ผ่านทาง โทรศัพท์ หรือ ทาง Email ให้ผู้สมัครได้รับทราบ

Human Resource Department
บริษัท ไอเดีย แมทเทอ จำกัด